Hadisi Şerif

Hz. MuhammedHer müslüman birbirine kardeşlik bağı ile bağlıdır. Müslüman bir kimse zulmedemez, zalim olamaz. Müslüman kişi bütün insanlığı sever ve iyilik için çalışır. Müslüman olan kişi müslüma kardeşini düşmanına teslim etmez. Kim kardeşine iyilik ederse Allah’da ona iyilik eder.

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (müslüman) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.

Hz. Muhammed (s.a.s)
(Buhari, “Mezalim”, 3; Müslim, “Birr”,58)

21 Nisan 2015
Okunma
bosluk

Rum Suresi Bir Ayet Meali

kuranı kerimRum suresi 60 ayettir. Bu surede İranlılarla yapılan savaşta yenilmiş olan Rumların (Bizanslıların) tekrar galip gelecekleri anlatıldığından Rum ismi verilmiştir. Bu ayette, öldükten sonra dirilmenin akıl almaz bir şey olmadığı, yeryüzünde sürekli yenilenme olaylarına işaret edilmektedir. Kupkuru topraktan ve ağaçlardan, yemyeşil bitkiler ve yapraklar, rengarenk çiçekler ve meyveler çıkaran ilâhi güç elbetteki yoktan var ettiği insanı tekrar diriltebilir. Sayısız sayıda öldükten sonra dirilme olayına sahne olan yeryüzüne bir kez ibret gözüyle bakmak ve tefekkür etmek Allah’ın kudretini kavramak için insana yeterlidir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Ölüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkarıyor; yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor. İşte siz de (kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız.

Rum Suresi 19. ayet

21 Nisan 2015
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedGıybet; Bir kimsenin arkasından hoşuna gitmeyecek şekilde kötü konuşmak anlamına gelir. Dilimizde bu kavramın karşılığı dedikodu veya çekiştirme kelimeleri olarak kullanılır. Gıybet dinimizde büyük günahlardan biridir. Kuranı Kerim’de Hucurat suresinin 12. ayetinde, gıybet yapmak ölmüş kardeşinin etini yemeye benzetilmiştir. Gıybeti yapanda dinleyen de günah işlemiş sayılır.

Gıybet; kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde anmandır. Kendisine dendi ki; Ey Allah’ın elçisi! Belirttiğim haslet andığım kişide var ise, Peygamberimiz şöyle buyurdu; eğer senin belirttiğin haslet onda var ise sen onun arkasından konuşmuş olursun ama o özellik kendisinde yoksa , ona iftira atmış olursun.
Hz. Muhammed (s.a.s)
(Müslim, “Adab”,70)

29 Mart 2015
Okunma
bosluk

Ankebut Suresi Bir Ayet Meali

kuranı kerimAllah’a iman eden kişi, peygamberimiz ve peygamberlerin yolunda giden kişi iyi işler yapar. Bu insanlar asla incitmezler, incitmedikleri için de incinmezler.

İman edip iyi işler yapanları, muhakkak salihler (zümresi) içine katarız.
Ankebut Suresi 9. ayet

29 Mart 2015
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviKırk üç yaşıma geldiğim zaman Hakk için feryad eyledim, gözyaşımı Yaradana akıttım pınar eyledim gözlerimi, kırlarda gezindim yar Allah aşkıyla Mecnun eyledim kendimi, Ey! Ulu Rabbim, sana sığındım kapına geldim.

Ya İlahım, hamdın ile hikmet söyledim
Zatı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana
Tevbe kılıp günahımdan korkup döndüm
Zatı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana
Kırk birimde ihlas eyledim, yol bulayım deyip
Erenlerden gördüğüm her sırrı ben örteyim deyip
Pir-i kamil izini alıp ben öpeyim deyip
Zatı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana
Kırk ikimde istekli olup yola girdim
İhlas eyleyip yalnız Hakk’a gönül verdim

1 Mart 2015
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedCemaatle namaz kılmaya, “Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.” (Bakara, 43) ayeti ile işaret edilmektedir. ”Kişinin cemaat ile kıldığı namaz, evinde veya çarşıda kıldığı namazdan 25 derece daha faziletlidir. Bu fazilet şu şekilde gerçekleşir: Biriniz güzelce abdest alır sırf namaz kılmak için camiye gelirse camiye varıncaya kadar attığı her adım için bir sevap verilir ve bir günahı silinir. Camiye girdiği zaman namaz için beklediği sürece namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Melekler bu kimseye dua ederler. Kimseye eziyet etmediği ve abdesti bozulmadığı sürece; ‘Allah’ım! Bu kulunu bağışla, ona merhamet et ve tövbesini kabul et’ diye dua ederler.” (Ebu Davud, Salat, 49, I, 378) hadisi şerifinde de cemaatla namaz kılmanın önemi belirtilmiştir. Cemaatle namaz kılmanın, yalnız başına kılınan namazdan daha faziletli olduğu Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hadis-i şerifleriyle de sabittir.

Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar.

Hz. Muhammed (s.a.s)
(Buhari, ” Ezan”, 1)

1 Mart 2015
Okunma
bosluk

Nur Suresi Bir Ayet Meali

kuranı kerimKuran, ilk insanın yaratılışında kullanılan asıl maddelerin toprak ve su olduğunu, bunların karışımı olduğunu ortaya koymaktadır. Kuran ayetlerinde bazen bu ham maddeler ayrı ayrı vurgulamakta, bazen de insanın çamurdan yaratıldığı söylenmekte ve toprak ile suyun bileşiminden insanın yaratıldığı açıklanmaktadır. Bütün bu veriler bize Allah’ın insanı topraktan rastgele yaratmadığını, toprağın içindeki elementleri belli ölçüyle belirleyerek insanı toprağın belli bir özünden yarattığını göstermektedir. Bütün canlıların temel malzemesi sudur. Bu gerçeği bugün modern biyoloji de ortaya koymuştur. Kuran bize bunu yıllar önce söylemiştir.

Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır; şüphesiz Allah her şeye kadirdir.

Nur Suresi 45. ayet

1 Mart 2015
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz. Muhammedİslam dini dünya ve ahiret hayatını düzenleyen bir dindir. İslam bütün müslümanlara samimi bir şekilde nasihat etmeyi emreder. Müslüman yaptığı her işte samimi olmalıdır. Müslüman yanlış yolda giden kardeşine her zaman nasihat etmelidir.

(Allah Rasulü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Ya Rasulallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.

Hz. Muhammed (s.a.s)
(Müslim, “İman”, 95)

16 Ocak 2015
Okunma
bosluk

Hucurat Suresi Bir Ayet Meali

kuranı kerimHucurat suresinde müminler için bazı görgü kuralları, Hz. Peygamber’e ve birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerektiği öğretilmektedir. Bu sure Medine’de inmiştir ve 18 ayetten oluşur. Bu sure adını, dördüncü ayette geçen ve odalar anlamına gelen hucurat kelimesinden alır. Rivayetlere göre Hz. Peygamber, Velid b. Ukbe’yi Beni Mustalik kabilesine zekat memuru olarak gönderir. Velid, bu kabile ile arasında önceden var olan bir husumetten dolayı, korkuya kapılıp, yoldan dönmüş, Hz. Peygamber’e gelerek onların islamı terkettiklerini ve zekat vermediklerini söylemiştir. Bu olayın üzerine Hz. Peygamber onlara öfkelenmiş, savaşmayı bile tasarlamış, Halid bin Velid’i de durumu incelemek üzere göndermiştir. Halid, incelemeleri sonunda Beni Mustalik kabilesinin ezan okuyup, namaz kıldıklarını ve zekatlarını da teslim ettiklerini Hz. Peygamber’e bildirmiştir. Bu ayetin bu olay üzerine indiği rivayet edilmiştir.

Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

Hucurat Suresi 6. ayet

16 Ocak 2015
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz. Muhammed♥Ölüm, ruhun bedeni aniden terk etmesi halidir. Yani ölüm, ruhun kafesinden çıkması ve artık serbest kalmasıdır. Bedenden tamamıyla ayrılmak ruhun geleceğine tesir etmez, ruhun varlığına zarar vermez ve ruhun yapısını bozmaz. Çünkü beden ruh ile ayakta duruyor olsa bile ruh, ceset ile ayakta durmaz.♥

Lezzetleri yok eden ölümü çok anın.
Hz. Muhammed (s.a.s)
( Tirmizi, “Zühd”,4)

28 Aralık 2014
Okunma
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal