Mevlana Tövbe

mevlanaGönlüm paramparça olmuş benim, Ey çaresizlerin çaresi! Bir çare derdime ne olur, bir çare ver. Göster kendini, göster ne olur gül yüzünü, çık ortaya sevgili, gecemizi aydınlat, çok karanlık çok, üşüyorum soğuk insanlar.
 
Ey çalgıcı
Şu gazeli oku
Ben sevgiliden geçtim, de
Gülden, dikenden geçtim
Tövbe ettim, de
Bir gün sarhoştum
Bir gün şöyle böyle
İkisinden de yudum elimi
24 Şubat 2014
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz.-Muhammed1Müslümanın müslümanı öldürmesi haramdır. Müslümanın müslümanın malına zorla el koyması haramdır. Müslümanın müslümanın toprağına zorla el koyması haramdır. Müslüman her zaman güzel işler yapar ve hayır işler.
 
Şüphesiz, sizin kanlarınız ve mallarınız; bu gününüzün, bu ayınızın ve bu beldenizin haram olduğu gibi birbirinize haramdır.
Hz. Muhammed (s.a.s)
(Buhari, “İlim”, 37; “Hacc”, 132)
23 Şubat 2014
Okunma
bosluk

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı-kerimHakka suresi Mekke’de inmiştir. Bu sure, 52 ayettir ve adını, ilk ayetinde geçen el-hakka kelimesinden almıştır. Hakka’ya çok değişik manalar verilmiştir. Hak kökünden geldiği için, hepsinde hak ve hakikat manaları vardır. Bu surede daha çok kıyamet manası verilmiştir. Bu ayette geçen sözün asıl sahibi, şüphesiz Allah’tır. Kuranı Kerim elçi (peygamber veya Cebrail) aracılığı ile tebliğ edildiğinden, söz elçiye verilmiştir.
 
Hiç şüphesiz o (Kur’an), çok şerefli bir elçinin sözüdür.
Hakka Suresi 40. ayet
23 Şubat 2014
Okunma
bosluk

Yunus Emre Yarab Bu Ne Derttir Derman Bulunmaz

Yunus-EmreDöne döne gelirler yanına binbir öğüt verirler özüne, aldanma sakın dünya malı ile gözün boyamaya çalışırlar, bir Aşık öldü diye sala verirler sabaha, ölen hayvan olur, Aşıklar ölmez sevdiğim.
 
Yarab bu ne derttir derman bulunmaz
Yar bu ne yaradır merhem bulunmaz
Benim garip gönlüm aşktan usanmaz
Varıp yare gider hiç geri dönmez
Aşık olan gönül aşktan usanmaz
Ahiret korkusun bir pula saymaz
Aşk pazarıdır bu canlar satılır
Satarsın bu canı hiç kimse almaz
Döne döne binbir öğüt verirler
23 Şubat 2014
Okunma
bosluk

Kısa Hikaye

şeytan ve mümin adamBir kul bir iyilik yapacaksa eğer o iyiliğin zorluklarından dolayı o işi yapmaktan asla vazgeçmemelidir. Bu iyiliğin karşılığında ne kadar mükafaat kazanacağını ancak Allah bilir. Şeytan ve yardımcıları insanı iyilikten uzak tutmak için elinden gelen herşeyi yaparlar. Bir kulun takvası onun, ailesinin ve milletinin her türlü felaketlerden korunması için vesile olur. Allah’a olan iman bir kula her zaman karanlık yollarda ışık olur.
 
Şeytan ve Mümin Adam
 
Mümin bir adam gecenin karanlığında yatağından kalkmış, namaz kılmak için camiye gitmek üzere temiz bir şekilde giyinmiş yola çıkmıştı. Adam yolda giderken yere düştü ve üstü başı çamur oldu. Yerden kalkıp üstünü silkeleyip tekrar evine döndü.
20 Şubat 2014
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedAllah’ım bana senin sevgini nasip eyle, bana seni sevenlerin ve senin sevdiklerinin sevgisini nasip eyle. Kalbimi aşk ile aşkınla doldur. Beni sevmekten ve sevilmekten mahrum bırakma.
 
Allahım! Bana kendi sevgini ve Senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver.
Hz. Muhammed (s.a.s)
(Tirmizi, “De’avat”,73)
17 Şubat 2014
Okunma
bosluk

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimZümer Suresi,  Mekke’de inmiştir ve 75 ayettir. Yalnız 53-55. ayetler Medine’de inmiştir. Bu sure adını, 71 ve 73. ayetlerde geçen mümin ve kafirlerin oluşturduğu topluluklar anlamına gelen zümer kelimesinden almıştır. Yaratılan sekiz eş, erkeği ve dişisiyle deve, sığır, koyun ve keçidir. Bu surede geçen Üç karanlık karın, döl yatağı ve çocuk kesesidir. Burada çok çeşitli safhalarla çocuğun ana rahmine düşmesinden doğumuna kadar geçirdiği dönemlerden bahsedilmektedir.
17 Şubat 2014
Okunma
bosluk

Mevlana Sözleri

yoklukYa Rahman! Beni bana bildir de bende bileyim beni. Ben beni bilirsem gelirim kendi benliğime. Yokluğumda seni bileyim, her dem seni anayım. Seni bilmeyen beni neyleyim. 
 
Yarabbi! Bildir de ben beni bileyim. Beni bilen ben ile kendime geleyim. Benim bensizliğim ile ben seni bileyim. Seni bilmeyen beni ben neyleyeyim.
Hz. Mevlana
14 Şubat 2014
Okunma
bosluk

32 Farz Nedir 54 Farz Nedir

32 farzFarz, Allah’ın kesin olarak yapılmasını ve yerine getirilmesini istediği, yapılması kesin delillerle sabit olan emir veya emirlere denir. Farzın sözlük anlamı ise müslümanlıkta, özür olmadıkça, yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan tanrı buyruğudur. Yapmak zorunda kalınan şey, boyun borcu. Olarak geçmektedir.Fazları yapmak insana sevap kazandırır, farzı terketmek ise günahtır. Farzları inkar etmek veya yok saymak ise dinen küfürdür, bunu yapan kimse dinden çıkar. Farzlar, farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere ikiye ayrılır. 
10 Şubat 2014
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviYaşım yirmiye vardığı zaman, makamdan makama geçtim. Allah’a hamd olsun, pir üstadlarının hizmetini tamamladım. Dünyadaki bütün kurtlar ve kuşlar bana selam verdi. Hakk’a yakın oldum ben işte bu sebebten.
 
Onaltımda bütün ruhlar pay verdi
“Hay hay size mübarek olsun”deyip Adem geldi
“Evladım!” deyip, boynuma sarılıp gönlümü aldı
On yedimde Türkistan da durdum ben işte
On sekizde Kırklar ile şarap içtim
Zikrini söyleyip, hazır durup göğsümü deştim
Nasip kıldı, cennet gezip huriler kucakladım
Hakk Mustafa cemallerini gördüm ben işte
10 Şubat 2014
Okunma
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal